Ochrana soukromí a právní upozornění

Zásady ochrany osobních údajů

Společnosti AB Volvo (publ) a Volvo Truck Corporation oceňují váš zájem o naše produkty. Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky http://www.volvotrucks.com/.

V tomto právním upozornění a poznámce k ochraně osobních údajů naleznete obecné informace k internetovým stránkám koncernu Volvo Group. Kromě toho však mohou být na konkrétních internetových stránkách jednotlivých společností spadajících do koncernu Volvo Group nebo na stránkách koncernu Volvo Group věnovaných speciálnímu účelu uvedeny další informace o ochraně soukromí.

Osobní údaje

Pro společnost Volvo Truck Corporation je důležité, abyste měli nad svými osobními údaji co největší kontrolu. Záleží nám na tom, abyste mohli naše stránky navštěvovat s klidným vědomím. V určitých situacích však potřebujeme znát některé vaše osobní údaje. Všechny osobní údaje, které nám předáte (například e-mailovou adresu, ale i další údaje), použijeme k následujícím účelům:

Pokud nám předáte své osobní údaje z toho důvodu, abychom vám mohli zaslat nějaké informace (například brožury či katalogy), uložíme si poskytnutá data. Tato data totiž potřebujeme k vyhovění vaší žádosti o informace. Pokud si informace prohlédnete nebo stáhnete, zaznamenáme vaši návštěvu. Díky tomuto vám můžeme poskytnout individualizované informace a zároveň na základě těchto záznamů zjišťujeme, které části stránek jsou často navštěvované. Informace o používání souboru cookie naleznete níže.

Shromážděné údaje o vás používáme a ukládáme pouze v rámci společnosti Volvo Truck Corporation.

Na těchto internetových stránkách se mohou nacházet odkazy na stránky jiných společností. Společnost Volvo Truck Corporation nezodpovídá za ochranu osobních údajů na takovýchto stránkách.

Budete-li mít jakékoliv otázky ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje (např. jméno nebo e-mailovou adresu), obraťte se na společnost Volvo Truck Corporation. Kontaktní údaje společnosti Volvo Truck Corporation jsou uvedeny na konci této stránky. Máte právo na opravu chybných údajů. Rovněž můžete (zdarma jednou za rok formou písemné a vlastní rukou podepsané žádosti) požádat o vysvětlení toho, které osobní údaje o vás zpracováváme a z jakého důvodu tak činíme.

Soubory cookie

Internetové stránky společnosti Volvo Truck Corporation využívají soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor s informacemi, který se ukládá do vašeho počítače. Soubory cookie používáme proto, abychom vám usnadnili prohlížení našich stránek.

Společnost Volvo Truck Corporation používá tři typy souborů cookie, a sice:

1. První typ souboru je trvale uložen ve vašem počítači a slouží k aktualizaci internetové stránky o nové informace, které byly zveřejněny od doby vaší poslední návštěvy. Informace na internetové stránce, které se od vaší poslední návštěvy nezměnily, se načtou přímo z vašeho počítače, takže se stránka zobrazí rychleji.

2. Druhým typem souboru cookie je tzv. soubor relace, který je využíván v době, kdy si prohlížíte internetovou stránku. Slouží k ukládání dočasných informací během přenosu dat mezi vaším počítačem a internetovou stránkou. Soubory relace nejsou do vašeho počítače ukládány trvale a odstraní se, jakmile zavřete okno prohlížeče.

3. Třetí typ souboru je využíván pro statistické účely – například ke zjištění toho, kolik návštěvníků si prohlíží jednotlivé části našich stránek.

Není-li výslovně uvedeno jinak, společnost Volvo Truck Corporation nikdy nevyužívá soubory cookie k získání vašich osobních údajů jako např. jména, e-mailové adresy atd. Veškeré informace zjištěné na základě používání souborů cookie jsou tedy anonymní.

Pokud si nepřejete, aby společnost Volvo Truck Corporation používala na svých stránkách soubory cookie, je možné upravit nastavení prohlížeče tak, aby bylo ukládání souborů cookie znemožněno. Je však nutné počítat s tím, že bez souborů cookie nebudou stránky z technických důvodu fungovat správně.

Právní upozornění Upozornění k ochraně autorských práv

Obsah internetových stránek je chráněn autorským zákonem: © 2002 AB Volvo (publ) (nebo – tam, kde to je uvedeno – její místní zastoupení či jiní vlastníci licencí), SE-405 08 Göteborg, Švédsko. Všechna práva vyhrazena.
Není-li uvedeno jinak, nesmí být – s výjimkou ryze soukromých účelů – informace uvedené na internetových stránkách, včetně (avšak nejen) textu, obrázků a zvukových stop, reprodukovány, přenášeny, distribuovány ani ukládány bez předchozího písemného svolení společnosti AB Volvo (publ). Je výslovně zakázáno provádět jakékoliv změny obsahu těchto internetových stránek.

Některé části stránek mohou obsahovat obrázky, které jsou chráněny autorským zákonem a k jejichž použití dal svolení příslušný vlastník. 

Ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, pak jsou známky, firemní loga a symboly zobrazené na těchto webových stránkách, například symbol zobrazený níže, chráněny právy spojenými s vlastnictvím ochranných známek společnostmi Volvo Trademark Holding AB nebo AB Volvo (publ) (nebo jejich místních zastoupení).

 

Volvo

 

Bez záruk a garance správnosti

INFORMACE UVEDENÉ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU. SPOLEČNOST VOLVO GROUP NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK ČI JINÝCH STRÁNEK, NA NĚŽ JE ZDE ODKAZOVÁNO, A TO VČETNĚ (AVŠAK NEJEN) ZODPOVĚDNOSTI ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, NUCENÉHO PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY PROGRAMŮ ČI JINÝCH DAT ULOŽENÝCH VE VAŠEM SYSTÉMU – A TO I V PŘÍPADĚ, KDY JSME VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD.

Společnost Volvo Group žádným způsobem neručí za jiné internetové stránky, na které je na těchto stránkách odkazováno. Takovéto záruky mají pouze informativní charakter a neznamenají, že společnost Volvo Group schvaluje obsah takovýchto stránek a že za něj ručí. Je vaše zodpovědnost, abyste učinili potřebná opatření a ověřili si, že jakýkoliv používaný software neobsahuje viry, červy, trojské koně a jiné prvky destruktivní povahy.

Informace uvedené na těchto internetových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.

Informace obsažené na těchto stránkách se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění a bez jakékoliv závaznosti.

Informace zveřejněné na těchto stránkách mohou obsahovat odkazy na produkty, služby atd. společnosti Volvo Group, které nejsou dostupné ve vaší zemi. Přesnost takovýchto informací nelze zaručit, zejména proto, že se tyto informace i dostupnost produktů mění. Uvedení takovýchto informací neznamená, že se společnost Volvo Group chystá uvést dané produkty, služby atd. také na vašem trhu. Podrobnosti o produktech, službách atd., které si lze na vašem trhu objednat, vám sdělí místní prodejce. 

Komentáře, otázky a návrhy

Upozorňujeme, že jakékoliv informace, nevyžádané návrhy, myšlenky nebo jiné vzkazy nebudou považovány za důvěrné a za chráněné autorským zákonem. Odesláním informací nebo materiálu udělujete společnostem AB Volvo (publ) a Volvo Group neomezenou a neodvolatelnou licenci k použití, reprodukci, zobrazení, vykonání, úpravě, přenosu a distribuci daných informací a materiálů a také souhlasíte s tím, že společnosti AB Volvo (publ) a Volvo Group mohou využít vámi zaslané myšlenky, koncepty, vědomosti nebo techniky pro jakýkoliv účel.

Speciální software dostupný na internetových stránkách

Jakýkoliv software, který je na těchto internetových stránkách k dispozici ke stažení (dále jen „software), je vlastnictvím společnosti AB Volvo (publ) (nebo jejího místního zastoupení) a je chráněn autorským právem.

Používání softwaru se řídí podmínkami v licenční smlouvě s koncovým uživatelem (je-li uzavírána), která je poskytována společně se softwarem nebo je jeho součástí (dále jen „licenční smlouva“). Pokud není v licenční smlouvě uvedeno jinak, lze software stáhnout výhradně pro použití koncovým uživatelem. Jakákoliv reprodukce nebo opětovná distribuce softwaru, která není v souladu s licenční smlouvou, může mít za následek postih podle civilního nebo trestního práva.

BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍHO JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLIV JINÝ SERVER NEBO DO JINÉHO UMÍSTĚNÍ ZA ÚČELEM DALŠÍ REPRODUKCE NEBO OPĚTOVNÉ DISTRIBUCE.
ZÁRUKA NA SOFTWARE (JE-LI VŮBEC POSKYTOVÁNA) JE POSKYTOVÁNA POUZE PODLE PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY. KROMĚ ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNÍ SMLOUVĚ SE SPOLEČNOST VOLVO GROUP ZŘÍKÁ JAKÝKOLIV ZÁRUK NA SOFTWARE, VČETNĚ VŠECH ODVOZENÝCH ZÁRUK, PODMÍNEK PRO PRODEJNOST, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ.

Kontakt

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se výše uvedených informací neváhejte kontaktovat společnost AB Volvo (publ) prostřednictvím kontaktní stránky společnosti Volvo Truck Corporation.